Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

American Apparel
Shop online and get 15% off
If you have never shopped online from American Apparel you can get up to 15% off the first time by subscribing here http://store.americanapparel.eu/. Personally I love AAs tank tops and its hot miniskirts! Check them out!!! F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου