Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

NAKED

The eccentric hat designer Charlie le Mindu surprised his audience at London Fashion Week when two of his models walked on the runway totally naked. Le Mindu is a 24 year old, well known designer that has also created a lot of hats and wigs for Lady Gaga’s extravagant appearances. For more info visit http://www.charlielemindu.com/. F


\


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου